sobota 5. decembra 2015Šikanovanie sa radí medzi najzávažnejšie ohrozenia detí a mládeže dnešnej doby, spolu so šírením netolerancie, nenávisti, sexuálnym zneužívaním či závislosťami rôznych druhov a typov. 
Je zapríčinené agresorom, ktorý si svoje obete vyhľadáva a následne im ubližuje. Často sa preto stáva obeťou slabší jedinec, pretože agresor je silnejší a ľahšie dokáže ublížiť. Jednoduchá priama úmera. Iba trošku zbabelé, nie? 

Súčasná vyspelá technológia sa dokáže miestami vymknúť spod kontroly a človek ju využíva aj na hrozivé činy. Jeden z veľkých problémov je KYBERŠIKANA ( ang. cyberbullying ).Všetky tieto nástrahy však boli aj pred príchodom internetu a moderných technológií. Nové technológie priniesli iba predponu „kyber-“. Obsah šikanovania naďalej zostáva rovnaký - ublíženie druhému človeku. 

Školy a šikanovanie

Takmer v každej škole na Slovensku sa vyskytuje šikanovanie. Je to fakt, ktorý potvrdzujú všetky dostupné prieskumy a výskumy, ktoré sa pravidelne robia. Šikanovanie je veľmi často prepojené s kyberšikanou, dokonca mnohokrát agresor prechádza čisto ku kyberšikane. 

Podľa prieskumu eSlovensko, by až 90% učiteľov privítalo viac informácií o kyberšikanovaní 
na školách. Práve školy sú miestom, kde sa kyberšikana vyskytuje a šíri najviac. 

Iba 8% slovenských škôl uviedlo, že počty prípadov kyberšikanovania klesajú, zvyšok pozoruje stagnáciu, niektoré aj nárast prípadov každým rokom.

Nemala by škola byť miestom, kde sa žiaci cítia dobre a bezpečne? Trávia tam značnú časť svojho života a množstvo z nich
do budovy vstupuje so strachom, nenávisťou a odporom. 
  


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára