sobota 19. decembra 2015

V rámci projektu sme sa rozhodli urobiť video, ktorého témou je kyberšikana, konkrétnejšie ako sa aj svedok kyberšikany môže stať záchrancom. Viac vo videu :)streda 16. decembra 2015

Kto môže obetiam kyberšikany pomôcť?

Kyberšikana sa dá vyriešiť, ak sa osoba, ktorá by mohla pomôcť, dozvie o tom, čo sa vlastne deje 
a začne konať. To však nie je také jednoduché. Rodičia častokrát netušia, že ich dieťa je šikanované. Podľa štatistík sa priznajú obete len v 1 prípade z 5, aj to, keď už je situácia veľmi napätá. Vie o tom iba ono samo, násilník (ktorý možno tiež netuší, že to, čo robí, sa považuje 
za trestné) a ešte o tom vie takzvaná "smejúca sa väčšina", ktorá to považuje za srandu a zábavu na internete, nemysliac na to, že obeť tým trpí.

Práve títo ľudia však môžu pomôcť. Svedkovia kyberšikany môžu obeti aj zachrániť život. 

Čo tak sa prestať na druhom smiať a pomôcť mu?

Ľudia sú odvážnejší, keď sú v skupine. Možno každý jeden z tých, čo sa vysmieva druhému, by sa to ako jedinec neodvážil robiť. 
Často si druhí neuvedomujú čo môžu druhému spôsobovať. Lenže niekedy aj v tej smejúcej sa väčšine sa nájde niekto, kto je iný a aj keď šikanoval, dokáže sa uvedomiť a dať sa na správnu cestu. 

V tomto blogu sme si nazvali "smejúcu sa väčšinu" 'svedkami', predsa aj oni sú na mieste činu a vidia priamo čo sa deje.


Prečo sú svedkovia tak dôležití?     


Nájdu sa svedkovia, ktorí oľutujú, čo spravili a pomôžu obeti, ktorá je bez viery v samom seba 
bez riešenia daného problému. Svedok by mala byť osoba, ktorá spraví prvý krok, začne to riešiť, porozpráva sa s rodičmi obete, učiteľmi... Keď sa aj oni o tom dozvedia a možno konečne pochopia, čo sa celý čas naozaj dialo, dokážu aj oni pomôcť a obeť už nie je sama. Obeť má oporu, pomoc, dôveru, jeho život sa môže vrátiť do normálu a prestane trpieť.

Ľudia sú živé bytosti, ktoré CÍTIA a dokážu veľmi silno preciťovať bolesť, VNÍMAJÚ, aj keď veľa vecí prehliadnu alebo sa snažia nevnímať, UBLIŽUJÚ, pretože zlo sa nájde vždy a všade. Lenže kde je zlo musí byť aj dobro a dobrí ľudia pre svet niečo robia. POMÁHAJÚ, keď iní to potrebujú, SÚCÍTIA, pretože len empatiou vieme jeden druhému pomôcť a ZACHRAŇUJÚ, keď už obeť je 
bez nádeje. 

NEBUĎ AKO OSTATNÍ, LEN PRETO, ŽE SA VÄČŠINA SMEJE, TY SA NEMUSÍŠ; BUĎ INÝ, BUĎ VÝNIMOČNÝ, ZACHOVAJ SA, AKO SA JEDEN ČLOVEK ZACHOVAŤ MÁ ( POMÔCŤ DRUHÉMU, KEĎ TO POTREBUJE ) A STANEŠ SA HRDINOM, KTORÝ MOŽNO AJ ZACHRÁNI ĽUDSKÝ ŽIVOT. 

sobota 5. decembra 2015Šikanovanie sa radí medzi najzávažnejšie ohrozenia detí a mládeže dnešnej doby, spolu so šírením netolerancie, nenávisti, sexuálnym zneužívaním či závislosťami rôznych druhov a typov. 
Je zapríčinené agresorom, ktorý si svoje obete vyhľadáva a následne im ubližuje. Často sa preto stáva obeťou slabší jedinec, pretože agresor je silnejší a ľahšie dokáže ublížiť. Jednoduchá priama úmera. Iba trošku zbabelé, nie? 

Súčasná vyspelá technológia sa dokáže miestami vymknúť spod kontroly a človek ju využíva aj na hrozivé činy. Jeden z veľkých problémov je KYBERŠIKANA ( ang. cyberbullying ).Všetky tieto nástrahy však boli aj pred príchodom internetu a moderných technológií. Nové technológie priniesli iba predponu „kyber-“. Obsah šikanovania naďalej zostáva rovnaký - ublíženie druhému človeku. 

Školy a šikanovanie

Takmer v každej škole na Slovensku sa vyskytuje šikanovanie. Je to fakt, ktorý potvrdzujú všetky dostupné prieskumy a výskumy, ktoré sa pravidelne robia. Šikanovanie je veľmi často prepojené s kyberšikanou, dokonca mnohokrát agresor prechádza čisto ku kyberšikane. 

Podľa prieskumu eSlovensko, by až 90% učiteľov privítalo viac informácií o kyberšikanovaní 
na školách. Práve školy sú miestom, kde sa kyberšikana vyskytuje a šíri najviac. 

Iba 8% slovenských škôl uviedlo, že počty prípadov kyberšikanovania klesajú, zvyšok pozoruje stagnáciu, niektoré aj nárast prípadov každým rokom.

Nemala by škola byť miestom, kde sa žiaci cítia dobre a bezpečne? Trávia tam značnú časť svojho života a množstvo z nich
do budovy vstupuje so strachom, nenávisťou a odporom.